Tenda

Tendë 4 këndshe  6 m x 6 m – 36 m2

Tendë Hexagonale 6 këndëshe , 6 m x 6 m  100 m2

 

Tendë 15 m x 40 m  (segment i tedës 10x5m) ose 10 m x 40 m  (segment i tedës 10x5m)

Image00033

Untitled - 15